prewplaynext

Zrazeniny v génoch

Zrazeniny v génoch
Dobré pivo tu točia
rezané priniesol si
sklo sa postupne rosí
po stene pena steká
meníš sa v pračloveka

končia večerné správy
preto dal si si spraviť
aspoň šunkovú pizzu
meníš sa na opicu

Oo...
zrazeniny v génoch

|: (dosť) dobré pivo tu točia :|

|: neváhaj, ešte jedno daj,
veď tu ti ho vždy dočapujú po okraj :|

tak radšej držíš sa stola
dalšia premena volá
pomaly už si zvykáš
na obojživelníka

a keď stŕpla ti noha
stále sleduješ pohár
už ho nespustíš z oka
meníš sa na prvoka

Oo...
zrazeniny v genoch:

|: (dosť) dobré pivo tu točia :|

|: neváhaj, ešte jedno daj,
veď tu ti ho vždy dočapujú po okraj :|

a choď von!

|: tyčku hoď doma za fotelmi! :|